معرفی امداد آسانسور

معرفی امداد آسانسور

شرکت مهندسی هما آسانبر خاوران با راه اندازی واحد امداد آسانسور ، خدمات سرویس و نگهداری، رفع خرابی و تعمیرات آسانسورهای طرف قرارداد خود را بصورت شبانه روزی ارائه می نماید.

امـداد آسـانسور

ارائه خدمات بصورت شبانه روزی

شرکت مهندسی هما آسانبر خاوران با راه اندازی واحد امداد آسانسور ، خدمات سرویس و نگهداری، رفع خرابی و تعمیرات آسانسورهای طرف قرارداد خود را بصورت شبانه روزی ارائه می نماید.

استفاده کننده از خدمات سرویس و نگهداری این شرکت می توانند در صورت بروز مشکل در سیستم آسانسور خود در هر ساعت از شبانه روز و تماس  با شماره واحد امداد آسانسور شرکت  از خدمات آن بهره مند گردند.

امداد آسانسور

امداد آسانسور

شماره تماس امداد آسانسور:

۰۵۶-۳۲۴۳۴۴۴۴

۰۹۱۵۶۶۷۰۴۶۴

امداد آسانسور

امداد آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.