توصیه های ایمنی در هنگام استفاده از آسانسور

توصیه های ایمنی در هنگام استفاده از آسانسور

توصیه های ایمنی برای استفاده از آسانسور:

از سوار شدن کودکان به تنهائی در آسانسور جلوگیری نمائید.

از سوار شدن بیش از حد درون کابین خودداری نمائید.

در صورت تنها بودن در ساختمان از آسانسور استفاده نکنید زیرا ممکن است در اثر قطع برق و یا خرابی در آسانسور محبوس شوید.

-۴ حتما از خدمات سرویسهای دوره ای شرکتهای آسانسوری استفاده نمایید.

هنگام استفاده از آسانسورها به نوع کاربری آنها توجه داشته باشید.( مسافری ، باربر وغیره)

-۶ در هنگام شستشو از عدم نفوذ آب به داخل چاه آسانسور اطمینان حاصل نمائید

از ضربه زدن و کشیدن درب داخل کابین آسانسور خودداری نمایید

در صورتی که در آسانسور محبوس شدید خونسردی خود را حفظ نموده و کلید آژیر را بفشارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.